วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบโควตา) ระดับ ปวช. (ปวช.1) ยกเลิกการส่งเอกสารและกำหนดการลงทะเบียนวันที่ 11 พ.ค. 2564 (ไม่ต้องมาวิทยาลัย)
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบโควตา) ระดับ ปวส. (ปวส.1) ยกเลิกการส่งเอกสารและกำหนดการลงทะเบียนวันที่ 12 พ.ค. 2564 (ไม่ต้องมาวิทยาลัย)
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ระดับ ปวช. (ปวช.1)
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ระดับ ปวส. (ปวส.1)
ข่าวนักเรียนนักศึกษา
60
งานสหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
68
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3 และปวส.2
160
ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอแจ้งเลื่อนการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
193
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ส่วนกลางจะทำการรีเช็ต password ในการเข้าระบบ
152
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
108
ประกาศ งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
161
เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ขอเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ข่าว อศจ.พัทลุง
11
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายปรีชา เหมือนกู้ เลขานุการ อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง การรับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conferrence
21
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายปรีชา เหมือนกู้ เลขานุการ อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง การรับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conference
37
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง การรับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conferrence
นับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
005950
Users Today : 272
Users Yesterday : 519
This Month : 1752
This Year : 5950
Total Users : 5950
Views Today : 1031
Total views : 22035
Who's Online : 4
Server Time : 2021-05-07