วันอาทิตย์, 18 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)
จังหวัดพัทลุงประกาศปิดสถานบริการ
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
นับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
000391
Users Today : 57
Users Yesterday : 199
This Month : 391
This Year : 391
Total Users : 391
Views Today : 138
Total views : 1874
Who's Online : 3
Server Time : 2021-04-18