วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)