วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย