วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

📣📣วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 📣📣 แจ้งเลื่อน❗️การเปิดภาคเรียน 1/2564 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 👉เป็นวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ‼️ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะนะ 😍#Socialdistancing เว้นระยะห่าง ปลอดโควิดแล้วค่อยมาเรียนค่ะ😷✌️✌️