วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร จากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาที่ต้องการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร จากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาที่ต้องการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 เท่านั้น