วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แกรนแคนยอน

โนราห์ ลาแท๊กซ์

ปาดิโอ

สวนเดอลอง