วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดสถานศึกษาให้แก่รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดสถานศึกษาให้แก่รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดโครงสร้างเป้าหมายวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#PRสอศ#ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ