ระบบรายงานตัว สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


 


*กรุณาใช้ใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น ในการชำระเงิน
*ขั้นตอนในการชำระเงิน
***กำหนดการมอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 <<เอกสารหลักฐาน>>

รอบเพิ่มเติม
* กำหนดชำระเงินและยืนยันการรายงานตัว ภายในวันที่ วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.66***
* ประกาศการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ***

รอบทั่วไป
* กำหนดชำระเงินและยืนยันการรายงานตัว ภายในวันที่ 3-8 มีค. 66 ***
* ประกาศการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ***

รอบโควตา-เพิ่มเติม(บัญชีสำรอง)
* กำหนดชำระเงินและยืนยันการรายงานตัว ภายในวันที่ 16-20 มค. 66 ***
* ประกาศการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ***

รอบโควตา-ปกติ
* กำหนดชำระเงินและยืนยันการรายงานตัว ภายในวันที่ 29 ธค. 65 นี้ ***
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช ***
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส ***
* ประกาศการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ***

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อ Line Official : @705mbixt
ติดต่อ:วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง-Official หรือ งานทะเบียนเทคนิคพัทลุง
จำนวนการเข้าใช้งาน 06930 ครั้ง