วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัคร (รอบปกติ) ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัคร (รอบปกติ) ระดับ ปวส.หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โทร . 074613066 ต่อ 133 หรือ โทร. 086-5535606 https://web.facebook.com/profile.php?id=100017640881479