วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

  • เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
  • ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ร่วมกับ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลง ,ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ,ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน คณะครู เจ้าหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง