วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนและคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้การบริหารโดยดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

3 ส.ค 64 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนและคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้การบริหารโดยดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ปฏิบัติงานภารกิจบริการพัฒนานวัตกรรมชุมชน (Top Up) ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องกวนส่วนผสมน้ำยาล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการทำงาน)ให้กับกลุ่มอาชีพบ้านควนปรง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง

ขอบคุณคะ 🙏🏻