วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

📣ประกาศ ‼️
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
♦️สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โอนจัดสรรงบประมาณมายังสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว♦️

‼️ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

📌ทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการโอนเงินให้ผู้ปกครองทราบต่อไป