วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

งานการเงิน วท.พัทลุง ได้โอนเงินให้ผู้ปกครองที่ให้บัญชีธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว นะครับ ส่วนของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ระบบจะโอนให้วันที่ 8 กันยายน 2564 นักเรียน นักศึกษาแจ้งผู้ปกครองเช็คยอดเงินในบัญชีหรือว่ามีข้อความแจ้งการโอนเงินในโทรศัพท์ หากผู้ปกครองคนใดที่เงินยังไม่เข้าบัญชีขอให้แจ้งงานการเงิน เพื่อตรวจสอบการโอนเงินว่าเกิดสาเหตุใดครับ