วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ชั้นล่าง อาคารปัญญานันทะ