วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

– เรียนเชิญบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง * พิธีทางศาสนา เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (ปิ่นโต/อาหารแห้ง) เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า (ร่วมถวายปิ่นโต) เวลา 07.30 น. เริ่มพิธีทางศาสนา * กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. รับชมชุดการแสดง ร่วมร้องเพลงและรับประทานอาหารร่วมกัน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาชมรมทุกชมรมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมละ 3 คน🙏 จึงเรียนมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน