วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

จัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณหน้าบริษัทรถมือสอง DS ออร์โตคาร์ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง