วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด Carrier and Entrepreneurship Center, Ministry of education (MOE CEC)

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด Carrier and Entrepreneurship Center, Ministry of education (MOE CEC)โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดศูนย์ส่วนกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดไปยังศูนย์ CEC ประจำจังหวัด 77 ศูนย์ทั่วประเทศ ในส่วนการเปิดศูนย์ CEC ประจำจังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน การดำเนินงานโครงการ โดยมีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีการสอนหลักสูตรระยะสั้น ขนมไทยยอดนิยม จัดนิทรรศการภาพความสำเร็จของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง