วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2565 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้มีสิทธิเจ้าสอบ 489 คน เข้าสอบ 420 ขาดสอบ 69 คน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง นำตรวจเยี่ยม และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าสอบประจำสนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง