วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่อง ประกาศผลการเรียนและกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัวและติด มส.

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่อง ประกาศผลการเรียนและกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัวและติด มส.