วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565