วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565