วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

พิธีเปิดโครงการ Summer Camp นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ประธานในพิธี