วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดโครงการ Summer Camp นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ประธานในพิธี