วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนในวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และได้แนะนำข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง