วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

นายณัฐกร อาจทอง รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่ายบริหาร​ทรัพยากร พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา​ และนักศึกษาวิชาทหาร​ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

ในวันศุก​ร์ ที่ 3 มิถุนายน​ 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายณัฐกร อาจทอง รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่ายบริหาร​ทรัพยากร พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา​ และนักศึกษาวิชาทหาร​ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวนสาธารณะฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา