วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธาน ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเจ้าของธุรกิจเข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง