วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการน้ำดื่มของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ คณะกรรมการน้ำดื่มของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง