วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบชมรม To be number one

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ท่านรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู หัวหน้างาน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบชมรม To be number one ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ซึ่งเตรียมต้อนรับคณะกรรมการฯ