วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง