วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ สานสัมพันธ์ ลูกพระวิษณุ เทคนิคพัทลุงเกมส์65”

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ สานสัมพันธ์ ลูกพระวิษณุ เทคนิคพัทลุง เกมส์ 65” ณ บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง