วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง