วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมให้กำลังใจขบวนวิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” พ.ศ. 2565

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ วท.พัทลุง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมให้กำลังใจ ขบวนวิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ คร้ังที่ 4 “เสกักเกมส์” พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง