วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ที่คว้าสามารถรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทโครงสร้างไม้และเหล็กรองชนะเลิศ อันดับที่1 และรางวัลชมเชย อันดับที่2 โครงสร้างตะเกียบไม้ไผ่ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง