วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ประธานบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ทองบุญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ประธานบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ทองบุญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ครูที่ปรึกษาองค์การฯ ,นายกองค์การฯ นางสาวกรวรรณ ทองเส้ง และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด (สตูล พัทลุง และสงขลา) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง