วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในพิธีเปิดป้ายห้องชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องชมรมหุ่นยนต์ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์