วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับ ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับ ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้แก่ นายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์ จากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน น.ส.มุกดา หนูพุ่ม จากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ น.ส.สร้อยสุนีย์ รามปลอด จากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.ก่อดีเหยาะ ชุมพรัด จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง/งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง