วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ณ โรงเรียนพัทลุง