วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.ได้รับรางรองวัลชนะเลิศ อันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทองทักษะงานไม้และงานสี

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.ได้รับรางรองวัลชนะเลิศ อันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทองทักษะงานไม้และงานสี ได้ไปต่อระดับชาติที่จังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายนราธิป เหนาตีบ 2.นายอภิลักษณ์ ขำวิเศษ 3. นายพัชณัฐ ทองอินไข่โดยมีคุณครูผู้ควบคุม นายวัชรินทร์ สงสังข์ แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วท.พัทลุง