วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 และ รับธงเจ้าภาพ(อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง)ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 และ รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคใต้ รับธงเจ้าภาพ(อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง)ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร