วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

รายงานผลการแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ระดับชาติ ปี 2565 ณ จังหวัดระยอง
1.นายณรงค์ชัย สุราษฏารมย์ 65 ปทธ.1 2.นายสุทธิกานต์ รักใหม่ 65 ปทธ.1 3.นายอัมรินทร์ เดชเครือ 65 ปทธ.2 นางสาวมัลลิกา สุวรรณโล 65 ปทธ.1 ผู้ควบคุม นายเอกชัย เพ็จเซ่ง