วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูทั้ง 6 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูทั้ง 6 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา