วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 3/2566

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เนื่องในระเบียบวาระการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 246 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 96 % ณ ห้องประชุมฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ชั้น 3 อาคารระฆังทอง