วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอติดตามการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ตอบกลับหมดเขตภายในวันนี้

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVIC-19 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอติดตามการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ตอบกลับหมดเขตภายในวันนี้นะครับ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และแก้ปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในลำดับต่อไป
https://forms.gle/JotCAxyNzubfmgrT7
ดำเนินงานโดย….งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายเลขโทรศัพท์ 074 -613066 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #งานทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ