วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

โครงการบริจาคสายธารโลหิตนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565
วันนี้เมื่อ ๒๕๕ ปีก่อน 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 วันกอบกู้กรุงศรีอยุธยา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขออนุญาตแจ้งการยื่นคำร้องขอออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566
สัปดาห์ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รับสมัครนักเรียนนักศึกษามีความสนใจทางด้านดนตรีไทย ประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับสถานศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
โครงการบริจาคสายธารโลหิตนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
Choosing a Safeguarded Data Storage System for Your Business
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕