วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม canva
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566
ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง กำหนดรับระเบียนผลการเรียน (รบ.1) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการช่างก่อสร้าง – โยธาร่วมใจ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับจังหวัด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้ ระดับจังหวัด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับจังหวัด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาโยธา ทักษะงานคอนกรีต ระดับจังหวัด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta