วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567
sdsdsds

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

27 มิ.ย. 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ย

กิจกรรม “พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด”

26 มิ.ย. 2024
#วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้จัดกิจกรรม “พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด” ภายใต้การบริหารโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีโดย นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทน อ่านสารจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมน

พิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567

20 มิ.ย. 2024
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา อดีตผู้บริหาร และครูอาวุโส แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา และผู้ร่วมงาน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ตัวแทนนักเรียน

การตรวจราชการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มิ.ย. 2024
การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู
    • 1
    • 2