วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

ข้อมูลเผยแพร่สำหรับงานประกันคุณภาพ

คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ข้อมูลฉีดวัคซีนนักเรียน ฉีดแล้ว 8.2 แสนคน คิดเป็น 22.05% ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนผู้ไม่ประสงค์ฉีด 1.3 ล้านคน
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขออนุญาตแจ้งปฏิทินดำเนินการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง “ยินดีต้อนรับ” ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565