วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้

31 ม.ค. 2024
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นายอำนาจ เสมอวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิษนุ ส่งศรี ศึก

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชัญญานุช เศรษฐ์ธรรมธัช คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

30 ม.ค. 2024
ขอแสดงความยินดีนางสาวชัญญานุช เศรษฐ์ธรรมธัช คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้รับจาก นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รางวัลเกียรติจากการประกวดผ้าลายดอกรักราชกัญญา ซึ่งผลงานของน้องได้เข้ารอบระดับประเทศ เป็นผลงานผ้า 6 ผืนของจังหวัดพัทลุง รางวัล ”วัฒนธรรมวินิต“ เยาวชนผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านศิลปะแ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix-it จิตอาสา 2567

29 ม.ค. 2024
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix-it จิตอาสา 2567 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิ

ลงนามความร่วมมือ MOU จัดการศึกษาวิชาชีพห้องเรียนอาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กับ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

18 ม.ค. 2024
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU จัดการศึกษาวิชาชีพห้องเรียนอาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กับ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา และสร้างโอกาสทางเลือกในการเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องประชุมฤทธิ์ดีเสนะวงศ์ อาคารระฆังทอง วิทย
    • 1
    • 2