วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบรรพชน ที่ก่อร่างสร้าง โรงเรียนประถมช่างไม้ การช่างและเทคนิคพัทลุง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2476 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสังเกตุการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กิจกรรมที่ 2 พิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ และพิธีมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ” ครูอาชีวะดี ศรีเมืองลุง ” ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีทำบุญตักบาตร ในวันไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30 Easy Ways To Generate Fast