ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน และคณะทำงานกลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
อาชีวะภาคใต้ ร่วมใจ สานสายใยมุทิตา 65
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น
การแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta