วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ภาพกิจกรรม

หนังสือที่ระลึก อวท.ระดับภาคใต้ 34 พัทลุง
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม canva
ถ่ายทำรายการ “ท่าไม้ตาย” ออกอากาศทางช่อง #ThaiPBS ผลงาน 1. ผลิตภัณฑ์เจลกล้วยบวชชีสำหรับผู้สูงอายุ 2. ผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่ไนซ์
ถ่ายทำรายการ “ท่าไม้ตาย” ออกอากาศทางช่อง #ThaiPBS ผลงาน ทั้งหมด 4 ผลงาน 1.แว๊กซ์กำจัดขนอโลเวล่าพลัส 2.สครับกาแฟสวีทอัลมอนด์3.สบู่ใยบวบทูอินวัน 4.ฮันนี่ชีทโซฟ(สบู่แผ่นพกพาลดเชื้อโรค)
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้ ระดับจังหวัด
โครงการประกวดร้องเพลง แข่งขันวงดนตรีโฟร์คซองและวงดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษา
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta