วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567
sdsdsds

ดร.ประจวบ จันทรภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และคณะครู นักเรียนนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ต้อนรับคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

30 มิ.ย. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน (อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน)นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต (อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12)อนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิ.ย. 2022
ในศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ท่านรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู หัวหน้างานแนะแนวที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง "รุ่นพาณิชยการ 24-27 " มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปี ให้กับนักเรียนนักศึกษา ปวส.1 บริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

24 มิ.ย. 2022
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการน้ำดื่มของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

23 มิ.ย. 2022
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ คณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ คณะกรรมการน้ำดื่มของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง