วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับ ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายธนิต แท่นปาน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบิดาแห่งลูกเสือไทย
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้และแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครั้งที่ 8
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2565
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
การตรวจข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) ในการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
โครงการบริจาคสายธารโลหิตนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
Choosing a Safeguarded Data Storage System for Your Business
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕