วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือระดับจังหวัด ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ภาพบรรยากาศฐานบุกเบิก ผจญภัย เดินทางไกล และนันทนาการกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีประดับแถบ 3 สีกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญและถวายราชสดุดี พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญและการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญและการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเสวนาแลการศึกษาเมืองลุง เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพบปะปรึกษาหารือ รวมทั้งประสานงานเครือข่าย ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับโล่ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
กิจกรรมเทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างกันสาดหลังคาโดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อสารการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)