วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565″ ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี

29 ธ.ค. 2021
ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565" ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 -4 มกราคม 2565 ณ บริเวณรถมือสอง DS ออรืโตคาร์ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงดำเนินการโดยงานโครงการพิเศษฯ /ส

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกให้บริการประชาชน ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”

29 ธ.ค. 2021
ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกให้บริการประชาชน ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565" ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีตัวแทนครู นักเรียนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการฯ ขอบคุณ วิทยากรจ

นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด Carrier and Entrepreneurship Center, Ministry of education (MOE CEC)

29 ธ.ค. 2021
วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด Carrier and Entrepreneurship Center, Ministry of education (MOE CEC)โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดศูนย์ส่วนกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดไปยังศูนย์ CEC ประจำจังหวัด 77 ศูนย์ทั่วประเทศ ในส่วนการเปิดศูนย์ CEC ประจำจังหว

โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

25 ธ.ค. 2021
- เรียนเชิญบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง * พิธีทางศาสนา เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (ปิ่นโต/อาหารแห้ง) เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า (ร่วมถวายปิ่นโต) เวลา 07.30 น. เริ่มพิธีทางศาสนา * กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. รับชมชุ

นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

24 ธ.ค. 2021
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมและแจ้งแนวปฏิบัติข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตรฐาน การให้คะแนนในการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิลว

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินคพัทลุง ประะธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564

24 ธ.ค. 2021
23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาขีพบางแก้ว โดยนายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันนี้ 22 - 23 ธันวาคม 2564 ในการนี้วิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

23 ธ.ค. 2021
ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 และกล่าวคำอวยพร ให้กับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ อทิเช่น 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทล